+90 532 507 96 32 Menu
Türkçe English
Prof. Dr. Kürşat YELKEN

ŞAN TERAPİSİ

Şan terapisi,  şarkı sesinin duyulabilir kalitesini artırmak, sese sağlamlık ve dayanıklılık kazandırmak için nefes egzersizleri, ses&şan egzersizleri ve perde taşıma egzersizleri ile yapılan disiplinler arası özel bir tedavi şeklidir. Şarkıcı tıpkı bir sporcu gibi çalıştırılır; sesinin kalitesini arttırmak, nefes kapasitesini maksimum düzeye ulaştırmak, rezonatörlerini aktif hale getirmek, daha parlak, sağlıklı, gerilimsiz ve kaliteli ses çıkarmasını sağlamak için sesli ve sessiz egzersizler yaptırılır. Amaç maksimum fonasyon (ton tutma-ses verme) süresini ve ekspirasyon (nefes verme) süresini uzatmak, bunun yanında ses aralığını (kompas) semiton (yarım nota) değerleri üzerinden artırmaktır.

Şan terapisi belli aşamalar dâhilinde kişinin ses problemine göre yapılır, bunları; hastayı bilinçlendirme, postür duruş teknikleri, diyafram nefes egzersizleri, rezonans ses odaklama çalışmaları, dudak/dil tril çalışmaları, vokal fonksiyon egzersizleri, şan çalışmaları tek, ikili, üçlü, dörtlü, beşli aralık ve oktav (sesli, sessiz harf geçişleri), sestenuto (ton tutma), glissando (ses kaydırma), staccato (kesik kesik), legato (bağlı) ve nüans çalışmaları, çiğneme tekniği, ulama egzersizleri, kayış (glisando), yerleştirme, odaklama egzersizleri, anchor (ankor) çalışmaları, esneme çalışmaları, oktav genişletme egzersizleri, glottal atak çalışmaları, artikülasyon egzersizleri şeklinde sıralayabiliriz.

Şarkıcının ses şikâyetine göre kullanılan egzersizler ve sıra değişmektedir. İlk seanstan itibaren hastaya yapılan çalışmalar, egzersizler yazılı olarak verilir ve her gün düzenli bir şekilde yapması istenir. Böylece şarkıcının ses problemi büyük ölçüde azalır, yanlış alışkanlıkları düzelir ve hastalığın tekrar etmesi önlenmiş olur.

Sıkça Sorulan Sorular

İstediğim Ses Tonuna Sahip Olabilir miyim?

Ses estetiği ile sesin daha ince veya kalın tona kavuşturulması mümkündür. Sesteki kuvvetsizlik ve çatallaşma da giderilebilir. Fakat sesi başka birinin sesine benzetmek bugün için mümkün değildir. Ses estetiği ile yalnızca ses tellerine müdahale edilir. Oysaki ses oluşumu için gırtlak, soluk borusu, yutak, dişler, dil gibi birçok organın ortak iş görmesi gereklidir. Bu sayılan organ ve dokularda değişiklik yapılamayacağı için sesi başka birinin sesine benzetmek mümkün olmaz.

Ses Estetiği Ameliyatı Zor Bir Ameliyat mı?

Ses estetiği ameliyatlarında kullanılan yöntemler genel olarak az risk taşıyan, iyileşme süreci rahat işlemlerdir. Seste radikal değişimler meydana getiren işlemler daha ağır olmakla birlikte bunlar çok tercih edilmez.

Site içeriği bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Bilgiler hekim tedavisi ya da konsültasyonu yerini alamaz. Aklınıza takılanlar mı var?

Doktora Danışın

İLETİŞİME GEÇİN